هشتمین رویداد جمعی فیلمکتاب دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی؛ با موضوع:
وضعیت شهرت


با محوریت:
📚 کتاب «صبحانه در تیفانی» اثر ترومن کاپوتی
📽 و فیلم «همه چیز درباره ایو» اثر جوزف‌ال. منکیه ویچبا حضور منتقد سینما:
نوید پور‌محمدرضا

-5954242544495868697_121
پیمایش به بالا