مجله دوزیست

هنوز عمر مجله‌های کاغذی سر نیامده است. بیایید مصاحبه‌های داغ را روی کاغذ لمس کنیم!

دستاورد سینمای گدار، مخالفت با «سینمای سیاسی» است

تابوهای نسل قبل، کلیشه‌های نسل بعد

ویرانشهر زنانه؛ آزادی یا اختناق؟

خبر خوش!

راستی دوزیست، در مجله کاغذی هم هر ماه با شماست!​

در نشریه دوزیست، هر ماه می‌توانید هم گزارشی از رویداد پیشین را بخوانید، هم در مصاحبه‌های جذاب درباره رویداد جدید با نگاه‌های متفاوت آشنا شوید و هم از رویدادهای بعدی سر درآورید. به علاوه ما در نشریه، خودمان را نقد می‌کنیم و درباره فیلم‌ها و کتاب‌ها، حرف‌های جدی‌تری می‌زنیم. منتظر بازخوردهای شما هستیم!

پیمایش به بالا