نهمین رویداد جمعی فیلمکتاب دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی؛ با موضوع:
ویرانشهر زنانه؛ آزادی یا خفقان؟

با محوریت:
📚 رمان سرگذشت ندیمه اثر مارگارت اتوود
📽 و سریال ورست ولد اثر جاناتان نولان و لیزا جوی


با حضور:
زهرا اردکانی: پژوهشگر و مدرس رسانه و زبان

ابوالفضل اقبالی: جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات جنسیت

-5778666802581191421_121
پیمایش به بالا