ما در یک روز و تاریخ خاص شروع نشدیم! دوزیست خیلی پیش در ذهن تک‌تک مایی که اهلی دنیای فیلم‌‌ها و کتاب‌هاییم، وجود داشت. ما فقط سعی کردیم آدم‌های دوزیست رو کنار هم جمع کنیم. آدمهایی که خوب می‌بینند و خوب می‌خونند. آدمهایی که میون داستان‌ها و زندگی روزمره‌شون نسبتی می‌بینند و می‌تونند ساعتها درباره اون نسبت حرف بزنند.

پیمایش به بالا