سیزدهمین رویداد جمعی دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی، با موضوع: 

مجرم‌ها
چرا مجرم‌ها را دوست داریم؟

با محوریت:
📚 کتاب تنگسیر اثر صادق چوبک

📽 سریال پوست‌شیر اثر جمشید محمودی

cover 1 (1)
پیمایش به بالا