پنجمین رویداد جمعی دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی، با موضوع: 

ما و دیگری
در سینما و ادبیات پس از انقلاب

📚 کتاب زمین سوخته اثر احمد محمود
📽 فیلم باشو غریبه کوچک اثر بهرام بیضایی

با حضور سید امیر جاوید؛ منتقد سینما
و مسعود میر؛ روزنامه نگار و مستند ساز

IMG_20220417_010103_079 (1)
پیمایش به بالا