یازدهمین رویداد جمعی دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی؛ با موضوع:
چگونه از سکوت آنارشی زاده می‌شود؟

با محوریت:
📚 داستان کوتاه «گنگ‌ها» اثر آلبر کامو
📽فیلم جوکر، اثر تاد فیلیپس

با حضور:
رضا پورحسین، مدیر فرهنگی و استاد دانشگاه
سید محمد بهشتی شیرازی، مدیر فرهنگی و استاد دانشگاه

-5963048133690767821_121
پیمایش به بالا