هفتمین رویداد جمعی فیلمکتاب دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی؛ با موضوع:
قانون علیه انسان؛ از رنج زیستن در جهان بروکراتیک

با محوریت:
📚 کتاب محاکمه اثر فرانتس کافکا
📽 و فیلم مرد عوضی اثر آلفرد هیچکاک


با حضور منتقدان سینما:
امیرضا مافی
و محمد قربانی

WhatsApp Image 2022-07-15 at 6.12.04 PM
پیمایش به بالا