دوازدهمین رویداد جمعی دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی، با موضوع: 

فوتبال علیه من
یا
ما چگونه با فوتبال ما می‌شویم؟

📚 کتاب دیوانه‌های فوتبال؛ اثر دومنیک اتون
📽 فیلم در جستجوی اریک؛ اثر کن لوچ

با حضور وحید نمازی؛ نویسنده و مترجم
و مهدی مافی؛ منتقد سینما

cover 1
پیمایش به بالا