دومین رویداد جمعی فیلمکتاب دوزیست.

یک دورهمی فیلمکتابی، با موضوع:

 “عشق و رنج‌های اخلاقی”

📚 کتاب شب های روشن اثر داستایفسکی

📽 آپارتمان اثز بیلی والدر

با حضور مصطفی وثوق‌کیا؛ خبرنگار فرهنگی و کارشناس کتاب
و سعید هاشم‌زاده؛ منتقد هنری و کارگردان تئاتر

photo1684308124
پیمایش به بالا