چهاردهمین رویداد فیلمکتاب دوزیست

یک دورهمی فیلمکتابی، با موضوع: 

آخوندها: مردم خط فاصله روحانیت

با محوریت:

📚 کتاب گذرخان، اثر محمدعلی ابطحی

📽 و فیلم زیر نور ماه، اثر رضا میرکریمی

باحضور:

 محمدعلی ابطحی

و سهیل اسعد

رویداد چهاردهم
پیمایش به بالا